Hủy

Đăng ký để được Bác sĩ tư vấn

Danh sách các Bệnh viện tại Việt Nam đang áp dụng và triển khai IBM Watson for Oncology

  • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

    Nguyễn Tất Thành, Ph.Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ