Hủy
  • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

    Nguyễn Tất Thành, Ph.Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

    Tel: 0210 3841 330

Liên hệ