Tuyên Bố Quyền Riêng TưQuyền riêng tư của quý vị rất quan trọng đối với Công ty Five9 (“chúng tôi”) vì là sự tin tưởng của quý vị dành cho các sản phẩm và dịch vụ của Five9. Chúng tôi muốn quý vị biết rằng thông tin quý vị chia sẻ với chúng tôi sẽ được xử lý thận trọng. Tuyên bố Quyền riêng tư này cho biết thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân quý vị chia sẻ với chúng tôi

 •  Phạm vi

  Tuyên bố Quyền riêng tư này áp dụng đối với các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ và về những cá nhân tương tác với Five9 và các trang web, sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi. Nó không áp dụng đối với những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập với tư cách là chủ sử dụng lao động.

 •  Thông tin Thu thập

  Khi quý vị tương tác với Five9, Quý vị có thể cần cung cấp thông tin của quý vị cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập những thông tin cụ thể về quý vị như được mô tả rõ hơn trong phần dưới đây.

  Quý vị có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về quý vị thông qua một số nguồn: Các trang web, sản phẩm và những sự kiện liên quan, các cuộc khảo sát, những nền tảng mạng xã hội của Five9 (tức là khi quý vị đăng ký chương trình do Five9 tài trợ/tổ chức thông qua Fan page Facebook của Five9 và Fan page của các công ty thành viên liên quan).

  Loại thông tin Five9 thu thập về quý vị có thể bao gồm, nhưng không giới hạn đối với:

  • Thông tin liên lạc (chẳng hạn như tên, địa chỉ, thành phố, tỉnh và mã ZIP, địa chỉ email và số điện thoại)
  • Thông tin nhân khẩu học (chẳng hạn như độ tuổi, tình trạng hôn nhân và thành phần gia đình)
  • Thông tin hồ sơ tiếp thị không liên quan đến tín dụng (chẳng hạn như khi quý vị dự định khám chữa bệnh)
  • Số Chứng Minh Thư Nhân Dân hoặc số thẻ căn cước công dân (trong một số trường hợp, Five9 có thể thu thập số CMTND hoặc số thẻ CCCD, ví dụ khi quý vị đăng kí tham gia khám chữa bệnh tại các trung tâm y tế là đối tác của Five9)
  • Thông tin nhà đầu tư (tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email)
  • Thông tin dịch vụ cổ đông (chẳng hạn như thông tin tài khoản)
  • Thông tin sức khỏe y tế
 •  Sử dụng

  Thông tin Five9 thu thập về quý vị sẽ được sử dụng:

  • Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ
  • Để duy trì mối quan hệ với khách hàng
  • Để vận hành trang web của Five9 và các sản phẩm liên quan
  • Để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho khách hàng (chẳng hạn như thông tin khám chữa bệnh và kiểm tra sức khỏe)
  • Để cung cấp thông tin và thông tin cập nhật về sản phẩm và dịch vụ
  • Để đánh giá về các sản phẩm dịch vụ của Five9
  • Cho mục đích nghiên cứu sản phẩm dịch vụ và an toàn
  • Để xác minh tính đủ tư cách cho việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ
  • Cho mục đích tiếp thị
  • Để tùy chỉnh và cải thiện nội dung thông tin
  • Để tuân thủ các yêu cầu của luật pháp
 •  Chia sẻ

  Five9 có thể chia sẻ thông tin thu thập được về quý vị hoặc xe của quý vị trong những trường hợp sau đây:

  • Khi luật pháp yêu cầu, chẳng hạn như cùng với trát đòi hầu tòa, cuộc điều tra của chính phủ, vụ kiện tụng, giải quyết tranh chấp hoặc thủ tục tố tụng tương tự
  • Khi chúng tôi tin với thiện ý rằng việc công bố là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của quý vị hoặc sự an toàn của những người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật
  • Với những nhà cung cấp dịch vụ thay mặt cho chúng tôi mà không có quyền độc lập trong việc sử dụng thông tin họ tiếp cận hoặc thông tin chúng tôi tiết lộ cho họ
  • Với những đối tác kinh doanh của chúng tôi cho các hoạt động tiếp thị của Five9, hoạt động tiếp thị của các đối tác hoặc cả hai
  • Với các bên thứ ba cho mục đích nghiên cứu và phát triển
  • Trong nội bộ Five9 và các đối tác liên kết và công ty con Five9 kiểm soát và với các đơn vị được cấp phép của Five9; tuy nhiên, thông tin giao dịch liên quan đến thẻ ngân hàng của quý vị sẽ không được chia sẻ.

  Ngoài những mục đích nêu trên, Five9 sẽ không chia sẻ thông tin về quý vị với các bên thứ ba khác để họ sử dụng độc lập mà không được quý vị cho phép.

 • Cách quản lý Thông tin Cá nhân của Quý vị/Ưu tiên Liên lạc

  Nếu quý vị đã đăng ký nhận thư thông báo qua một email cụ thể hoặc đăng ký cách liên lạc khác, quý vị phải tuân thủ những hướng dẫn trong email đó hoặc trên trang web có liên quan để hủy đăng ký.

  Five9 và các công ty con của GMV là những pháp nhân riêng biệt và có những thực hành quyền riêng tư riêng. Đối với những câu hỏi về thực thi quyền riêng tư của đại lý quý vị, gồm cả việc hủy nhận các thông tin tiếp thị từ các công ty con của quý vị, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với công ty con.

  Nếu quý vị hủy nhận các thông tin tiếp thị từ Five9, thông tin cá nhân của quý vị sẽ không được sử dụng cho mục đích tiếp thị, nhưng vẫn có thể được sử dụng cho các mục đích khác như nêu trong Tuyên bố Quyền riêng tư.

 •  Bảo mật

  Five9 sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và hành chính để bảo vệ thông tin cá nhân chúng tôi lưu giữ và để giúp đảm bảo rằng thông tin được sử dụng theo Tuyên bố Quyền riêng tư này

 •  Cookies/Công nghệ Theo dõi

  Các trang web của Five9 sử dụng “cookies” và các công nghệ theo dõi để thu thập thông tin về việc truy cập của quý vị (chẳng hạn như dữ liệu nhân khẩu học, loại trình duyệt, địa chỉ IP, các trang truy cập, các hoạt động thực hiện trên trang, cũng như ngày và thời gian quý vị truy cập). Cookies nhớ các ưu tiên của người dùng và tối đa hóa hiệu quả của các dịch vụ cũng như trang web của chúng tôi. Việc sử dụng cookies trên các trang web của chúng tôi mang lại lợi ích cho quý vị, chẳng hạn như cho phép quý vị duy trì thông tin đăng nhập tài khoản của quý vị hoặc thông tin liên lạc trên các mẫu Yêu cầu Báo giá giữa những lần truy cập, hoặc định vị đại lý gần đó. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng thông tin thu thập được từ cookies để tự động điền vào các trường trên mẫu, chẳng hạn như thành phố, tỉnh hoặc mã zip có liên kết đến địa chỉ IP của quý vị. Quý vị có thể sửa thông tin này trước khi gửi mẫu hoặc yêu cầu nào đó đi hoặc quý vị có thể vô hiệu quá cookie như được thảo luận bên dưới và thông tin sẽ không được thu thập.

  Tương tự, chúng tôi cũng có thể đặt các bảng hiệu Web trong email của chúng tôi để đo lường tính hiệu quả các chiến dịch email của chúng tôi bằng cách nhận diện những cá nhân mở hoặc hành động khi có email đến, khi nào email được mở, email được chuyển tiếp bao nhiêu lần, loại phần mềm, thiết bị, hệ điều hành và trình duyệt được sử dụng để gửi email và mọi URL được truy cập thông qua email của chúng tôi.

  Để đo lường hoạt động của trang, mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn và tùy chỉnh thông tin tiếp thị của mình, chúng tôi hoặc những nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể tập hợp thông tin từ cookies, bảng hiệu Web hoặc các công nghệ khác trên các trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể được kết hợp với những thông tin khác được thu thập trực tuyến hoặc ngoại tuyến về quý vị, gồm cả những dữ liệu từ các nguồn bên thứ ba, và có thể được sử dụng hoặc chia sẻ cho các mục đích nêu trong Tuyên bố Quyền riêng tư này. Chúng tôi cũng có thể cho phép các đối tác cá nhân hóa và quảng cáo bên thứ ba sử dụng thông tin này để xây dựng nội dung cá nhân hóa và quảng cáo phù hợp dựa trên những lần truy cập của quý vị theo thời gian trên các trang web của Five9 cũng như các trang web không phải của Five9. Thông tin này cũng có thể được sử dụng để đánh giá các chiến dịch quảng cáo trực tuyến của chúng tôi hoặc tùy chỉnh những hình thức quảng bá và các thông điệp tiếp thị khác sao cho phù hợp với quý vị

 •  Trang liên kết

  Các trang web của Five9 có thể chứa những đường dẫn đến các trang bên thứ ba không do Five9 kiểm soát hoặc không thuộc phạm vị của Tuyên bố Quyền riêng tư này, chẳng hạn như các trang thuộc về các công ty nhỏ của Five9, các đơn vị được cấp phép của Five9, các trang web đồng nhãn hiệu được cung cấp cùng với đối tác kinh doanh, hoặc các trang đánh giá sản phẩm, dịch vụ độc lập. Chúng tôi khuyến nghị rằng quý vị nên kiểm tra Tuyên bố Quyền riêng tư của những trang khác mà quý vị truy cập trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

 •  Các công ty con của Five9

  Khi quý vị mua hoặc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Five9 từ một công ty con của Five9, công ty con này sẽ chia sẻ thông tin của quý vị với Five9 với tư cách là công ty mẹ. Xin lưu ý rằng mỗi công ty con đều hoạt động với tư cách là một pháp nhân riêng biệt và quý vị nên đọc Tuyên bố Quyền riêng tư của công ty con để đảm bảo rằng quý vị hiểu các quy trình cũng như thực hành quyền riêng tư của công ty con đó. Nếu các công ty con của GMV là người liên lạc đầu tiên với quý vị nên công ty con có thể trả lời mọi câu hỏi của quý vị về các thực hành quyền riêng tư của họ. Mặc dù Five9 khuyến khích các công ty con của mình đảm bảo hoàn toàn tuân thủ mọi luật pháp áp dụng về quyền riêng tư và đã cung cấp thông tin cho các công ty con của chúng tôi những liên quan đến các nghĩa vụ về quyền riêng tư nhưng Five9 không chịu trách nhiệm cho việc tuân thủ của các đại lý đối với luật áp dụng

  Khi hoàn tất thỏa thuận mua sản phẩm hay sử dụng dịch vụ với công ty con của Five9, quý vị sẽ được cung cấp thông tin về các thực hành quyền riêng tư của công ty con và những chính sách liên quan giải thích rằng một số thông tin cá nhân quý vị cung cấp cho công ty con có thể được chia sẻ với Five9 hoặc những người khác theo Tuyên bố này.

 •  Thay đổi Tuyên bố Quyền riêng tư

  Đôi khi chúng tôi có thể cập nhật Tuyên bố Quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ làm vậy bằng cách đăng những thông tin bổ sung hoặc thông tin sửa đổi lên trang này