Thương hiệu và bản quyền

Xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản và điều kiện dưới đây. Bằng cách truy cập trang này và bất kỳ trang nào của trang này, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện bên dưới.

 • Bản quyền

  Bản quyền © Five9 Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo vệ. Tất cả các văn bản, hình ảnh, đồ họa, hình ảnh động, video, nhạc và các tài liệu khác trên trang web này đều thuộc quyền sở hữu bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác của Công ty Five9 Việt Nam. Các tài liệu này không được sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc đăng lại vào các trang web khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Five9 Việt Nam.

 • Thương hiệu

  Bản quyền © Five9 Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo vệ. Tất cả các văn bản, hình ảnh, đồ họa, hình ảnh động, video, nhạc và các tài liệu khác trên trang web này đều thuộc quyền sở hữu bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác của Công ty Five9 Việt Nam. Các tài liệu này không được sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc đăng lại vào các trang web khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Five9 Việt Nam.

  Các dấu hiệu xuất hiện trên trang web này bao gồm, nhưng không giới hạn:

  • Five9 và Logo Five9
  • Watson for Oncology và biểu trưng tương ứng, biểu tượng, khẩu hiệu
 • Tính chính xác của thông tin

  Thông tin trong trang web này dành cho khách hàng nói chung và có thể không áp dụng cho một số khu vực địa lý. Công ty Five9 Việt Nam sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng nội dung của trang này là chính xác và được cập nhật. Tuy nhiên, Công ty Five9 Việt Nam giữ quyền thay đổi thông tin bất cứ lúc nào. Không được tin tưởng vào bất kỳ tuyên bố nào trong trang web, và Công ty Five9 Việt Nam loại trừ trong phạm vi tối đa cho phép của luật pháp tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh từ sự tin cậy đó. Mặc dù Five9 Việt Nam đã loại trừ hoàn toàn phạm vi luật pháp cho phép tất cả các trách nhiệm pháp lý do bạn truy cập và sử dụng trang web và bất kỳ nội dung nào của nó dù là văn bản, đồ hoạ, hình ảnh động, video, hình nền, screensaver, trò chơi, tải xuống hoặc bất kỳ tài liệu hoặc mặt hàng khác.

 • Giới hạn trách nhiệm pháp lý

  Trong bất kỳ trường hợp nào Công ty Five9 Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, hoặc do hậu quả, tổn thất hoặc chi phí phát sinh liên quan đến trang web này hoặc sử dụng nó hoặc không có khả năng sử dụng bởi bất kỳ bên nào, kết nối với bất kỳ sự thất bại về hiệu suất, sai sót, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết, sự chậm trễ trong vận hành hoặc truyền tải, virus máy tính hoặc đường dây hoặc hệ thống bị lỗi, ngay cả khi Công ty Five9 Việt Nam hoặc đại diện của nó được khuyên về khả năng xảy ra thiệt hại, chi phí. Bạn sẽ là người chịu trách nhiệm cho các rủi ro (nếu có) từ siêu liên kết đến các nguồn Internet khác; nội dung, độ chính xác, và các liên kết khác được cung cấp bởi các nguồn thông tin này đều không được điều tra, xác minh, giám sát, hoặc xác nhận bởi Công ty Five9 Việt Nam.

 • Gửi dữ liệu

  Tất cả các thông tin gửi đến Five9 Việt Nam qua trang web này sẽ được coi là và vẫn là tài sản của Công ty Five9 Việt Nam và Công ty Five9 Việt Nam sẽ được tự do sử dụng, cho bất kỳ mục đích nào, bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay kỹ thuật nào chứa thông tin khách truy cập đến trang này cung cấp cho Công ty Five9 Việt Nam thông qua trang web này. Công ty Five9 Việt Nam sẽ không phải tuân theo các nghĩa vụ bảo mật đối với thông tin được đệ trình trừ khi

  • được nêu trong Tuyên bố về Quyền riêng tư,
  • được Công ty Five9 Việt Nam chấp thuận có quan hệ khách hàng trực tiếp
  • hoặc theo yêu cầu của luật pháp.

 • Phạm vi

  Các điều khoản và điều kiện này áp dụng cho các trang web được quản lý bởi đại diện của Công ty Five9 Việt Nam và bao gồm các trang web của các công ty con của Five9 Việt Nam bao gồm nhưng không giới hạn: Watson for Oncology, Dr.Watson, CyberPOS.