Hủy

IBM Watson for Oncology tham dự Tọa đàm “Chia sẻ trí thức về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Thứ hai, 21/05/2018
IBM Watson for Oncology tham dự Tọa đàm “Chia sẻ trí thức về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” được tổ chức ngày 16/4/2018 bởi Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Khoa học Công nghệ.

IBM Watson for Oncology tham dự Tọa đàm “Chia sẻ trí thức về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” được tổ chức ngày 16/4/2018 bởi Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Khoa học Công nghệ.

Hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ điều trị ung thư IBM Watson for Oncology đã được vinh dự giới thiệu trực tiếp với Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ KHCN Phạm Đại Dương và nhận được sự quan tâm và đánh giá tốt từ những chuyên gia, khách mời tham dự chương trình.

Anh Nguyễn Trọng Huấn - Chủ tịch của Công ty Five9 Việt Nam - đơn vị triển khai IBM Watson for Oncology trình bày về hệ thống với Bộ trưởng Bộ KHĐT, đây như một minh chứng cho thấy ứng dụng Trí tuệ nhân tạo, Dữ liệu số lớn và Điện toán đám mây, Mạng kết nối đã dược ứng dụng vào thực tế đời sống rất gần gũi và hiệu quả không chỉ là diễn thuyết, hội thảo về Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4
Anh Nguyễn Trọng Huấn - Chủ tịch của Công ty Five9 Việt Nam - đơn vị triển khai IBM Watson for Oncology trình bày về hệ thống với Bộ trưởng Bộ KHĐT, đây như một minh chứng cho thấy ứng dụng Trí tuệ nhân tạo, Dữ liệu số lớn và Điện toán đám mây, Mạng kết nối đã dược ứng dụng vào thực tế đời sống rất gần gũi và hiệu quả không chỉ là diễn thuyết, hội thảo về Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4

Anh Nguyễn Trọng Huấn - Chủ tịch của Công ty Five9 Việt Nam - đơn vị triển khai IBM Watson for Oncology trình bày về hệ thống với Thứ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Phạm Đại Dương

Anh Nguyễn Trọng Huấn - Chủ tịch của Công ty Five9 Việt Nam - đơn vị triển khai IBM Watson for Oncology trình bày về hệ thống với Thứ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Phạm Đại Dương

Các đơn vị tham dự hội đàm nhận hoa và quà lưu niệm của ban tổ chức
Các đơn vị tham dự hội đàm nhận hoa và quà lưu niệm của ban tổ chức​​​​​​​

Toàn cảnh hội trường Tọa đàm
Toàn cảnh hội trường Tọa đàm​​​​​​​

Hiện nay hệ thống đang nỗ lực để sớm triển khai rộng rãi ở các bệnh viện ung bướu trên toàn quốc; mang lại cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến thế giới trong hỗ trợ điều trị ung thư cho bệnh nhân ngay tại Việt Nam.