Hủy

Mức độ tương đồng giữa kết quả của IBM Watson với các bác sĩ về những phương pháp tốt nhất để chữa trị bệnh ung thư

Thứ sáu, 23/03/2018
(Theo businessinsider.com) - Tại trung tâm Ung thư toàn diện Manipal ở Ấn Độ, trong số 112 ca ung thư phổi có 96,4 % tương đồng giữa Watson và các nhà lâm sàng. Trong số 126 ca ung thư đại tràng có 81% và trong số 124 ca ung thư trực tràng là 92,7 %.

Chúng ta đang bắt đầu có được bức tranh toàn cảnh tốt đẹp hơn về cách mà trí tuệ nhân tạo có thể trợ giúp các bác sĩ điều trị ung thư tốt hơn. Trong số liệu được trình bày tại cuộc họp của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Mỹ (ASCO), IBM Watson Health đã đưa ra một bức tranh minh họa về sự phát triển của nó cho tới nay.

Các nghiên cứu đã xem xét các tỉ lệ tương đồng, hay tần suất Watson for Oncology đạt được sự đồng thuận về điều trị các trường hợp ung thư với các bác sĩ chuyên ngành ung thư ở tại các trung tâm ung thư khác nhau trên thế giới. Tại trung tâm Ung thư toàn diện Manipal ở Ấn Độ, trong số 112 ca ung thư phổi có 96,4 % tương đồng giữa Watson và các nhà lâm sàng. Trong số 126 ca ung thư đại tràng có 81% và trong số 124 ca ung thư trực tràng là 92,7 %.

Sự tương đồng này là phù hợp với những gì mà IBM mong đợi. Nếu Watson và các nhà lâm sàng hoàn toàn tương đồng với nhau thì sẽ không có nhiều giá trị để bổ sung AI vào bối cảnh đó.

Nhưng có sự sụt giảm một chút khi Watson đánh giá 185 trường hợp ung thư dạ dày ở Hàn Quốc. Khi đó sự tương đồng là 49 %, Norden cho rằng điều này liên quan tới hướng dẫn điều trị ung thư dạ dày ở Hàn Quốc và Memorial Sloan Kettering nơi mà Watson được đào tạo là khác nhau.

Các dữ liệu được trình bày tại ASCO là những dữ liệu đầu tiên mà IBM Watson Health công bố tại các hội nghị y khoa. Và trong khi nó đang đặt nền móng cho những gì mà trí tuệ nhân tạo có thể làm để hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng điều trị bệnh nhân ung thư, thì vẫn còn rất nhiều thắc mắc.

Câu hỏi lớn nhất hiện này vẫn chưa được trả lời là liệu rằng AI có thể xác định phương án điều trị ung thư thực sự kéo dài sự sống cho bệnh nhân so với chỉ do các nhà ung thư học điều trị hay không?

Andrew Norden, Phó phòng Y tế tại IBM Watson trao đổi với Business Insider rằng các số liệu tương đồng không phải là ²đích tới cuối cùng mà chúng tôi quan tâm², mặc dù đây là thành quả đầu tiên mà họ đạt được một cách nhanh chóng.

Để có những nghiên cứu đánh giá tỉ lệ sống thêm (nghĩa là tìm ra việc sử dụng kế hoạch điều trị AI có thể gia tăng thời gian sống cho bệnh nhân so với các kế hoạch điều trị cổ điển hay không) sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa.

Chúng ta đang bắt đầu có được bức tranh toàn cảnh tốt đẹp hơn về cách mà trí tuệ nhân tạo có thể trợ giúp các bác sĩ điều trị ung thư tốt hơn.

Và trong số liệu được trình bày tại cuộc họp của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Mỹ (ASCO), IBM Watson Health đã đưa ra một bức tranh minh họa về sự phát triển của nó cho tới nay.

Các nghiên cứu đã xem xét các tỉ lệ tương đồng, hay tần suất Watson for Oncology đạt được sự đồng thuận về điều trị các trường hợp ung thư với các bác sĩ chuyên ngành ung thư ở tại các trung tâm ung thư khác nhau trên thế giới. Tại trung tâm Ung thư toàn diện Manipal ở Ấn Độ, trong số 112 ca ung thư phổi có 96,4 % tương đồng giữa Watson và các nhà lâm sàng. Trong số 126 ca ung thư đại tràng có 81% và trong số 124 ca ung thư trực tràng là 92,7 %.

Sự tương đồng này là phù hợp với những gì mà IBM mong đợi. Nếu Watson và các nhà lâm sàng hoàn toàn tương đồng với nhau thì sẽ không có nhiều giá trị để bổ sung AI vào bối cảnh đó.

Nhưng có sự sụt giảm một chút khi Watson đánh giá 185 trường hợp ung thư dạ dày ở Hàn Quốc. Khi đó sự tương đồng là 49 %, Norden cho rằng điều này liên quan tới hướng dẫn điều trị ung thư dạ dày ở Hàn Quốc và Memorial Sloan Kettering nơi mà Watson được đào tạo là khác nhau.

Các dữ liệu được trình bày tại ASCO là những dữ liệu đầu tiên mà IBM Watson Health công bố tại các hội nghị y khoa. Và trong khi nó đang đặt nền móng cho những gì mà trí tuệ nhân tạo có thể làm để hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng điều trị bệnh nhân ung thư, thì vẫn còn rất nhiều thắc mắc.

Câu hỏi lớn nhất hiện này vẫn chưa được trả lời là liệu rằng AI có thể xác định phương án điều trị ung thư thực sự kéo dài sự sống cho bệnh nhân so với chỉ do các nhà ung thư học điều trị hay không?

Andrew Norden, Phó phòng Y tế tại IBM Watson trao đổi với Business Insider rằng các số liệu tương đồng không phải là ²đích tới cuối cùng mà chúng tôi quan tâm², mặc dù đây là thành quả đầu tiên mà họ đạt được một cách nhanh chóng.

Để có những nghiên cứu đánh giá tỉ lệ sống thêm (nghĩa là tìm ra việc sử dụng kế hoạch điều trị AI có thể gia tăng thời gian sống cho bệnh nhân so với các kế hoạch điều trị cổ điển hay không) sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa.

Theo businessinsider.com