Hủy
8
  • 9. Làm sao để tôi biết được phác đồ tôi lựa chọn có ưu điểm hay nhược điểm gì so với những phác đồ khác?

  • 10. Các phác đồ điều trị mà WFO đưa ra có đồng loạt trên 1 nhóm bệnh nhân không?

  • 11. WFO cập nhật tài liệu vào hệ thống trên những nguồn trang nào?

  • 12. Hiện nay ở Việt Nam tôi có thể sử dụng hệ thống WFO ở những đâu?

  • 13. Tôi có thể tìm hiểu về Watson for Oncology ở đâu?

  • 14. Hiện nay WFO đã và đang hỗ trợ những bệnh ung thư nào?

  • 15. Watson For Oncology có thay thế các bác sĩ ung thư không?

  • 16. Watson For Oncology có giúp chẩn đoán ung thư không?

Đặt câu hỏi cho chuyên gia bằng cách điền thông tin vào bảng dưới đây: