Hủy

Bệnh lý ung thư ngày càng đa dạng và biến đổi, hệ thống WFO có kịp thời để hỗ trợ không?

Thứ năm, 12/07/2018
Hiểu được sự đa dạng và biến đổi không ngừng của bệnh lý ung thư, hệ thống luôn thường xuyên được nâng cấp và cập nhật 1-2 tháng/lần. Mỗi lần cập nhật mới, IBM Watson for Oncology sẽ hỗ trợ thêm một số loại bệnh ung thư khác, số lượng bệnh ung thư mà hệ thống hỗ trợ sẽ ngày càng tăng thêm để nhiều bệnh nhân ung thư tại Việt Nam cũng như trên thế giới có thể hưởng lợi từ hệ thống.

Hiểu được sự đa dạng và biến đổi không ngừng của bệnh lý ung thư, hệ thống luôn thường xuyên được nâng cấp và cập nhật 1-2 tháng/lần. Mỗi lần cập nhật mới, IBM Watson for Oncology sẽ hỗ trợ thêm một số loại bệnh ung thư khác, số lượng bệnh ung thư mà hệ thống hỗ trợ sẽ ngày càng tăng thêm để nhiều bệnh nhân ung thư tại Việt Nam cũng như trên thế giới có thể hưởng lợi từ hệ thống.