Hủy

Các khuyến cáo được xếp loại như thế nào trong Watson for Oncology và làm thế nào để cải thiện các hướng dẫn cơ bản của NCCN?

Thứ năm, 12/04/2018
Đánh giá của NCCN xem xét với 1 lượng rất nhỏ các thuộc tính của bệnh nhân, so với Watson for Oncology. Ví dụ: khi cố gắng đưa ra quyết định giữa phác đồ hóa trị liệu tích cực như AC sau đó dùng Taxane với liệu pháp ít tích cực hơn như CMF bạn có thể tra từ các trang, các tài liệu liên quan chỉ với đặc trưng giai đoạn được xem xét cùng với 1 hoặc 2 thuộc tính khác. WfO làm điều này sâu hơn, xem xét nhiều thuộc tính của bệnh nhân hơn, nhiều bằng chứng hơn và tất nhiên là với hướng dẫn chuyên môn của MSK. Chúng tôi xem xét dựa trên các yếu tố như: Tuổi bệnh nhân Chỉ số toàn trạng Các bệnh phối hợp Các mối quan tâm đặc biệt về độc tính với gan, thận, tim… Tổn thương đa ổ (Di căn) Mức độ nặng của bệnh Sự bộc lộ HER2 Tình trạng thụ thể với estrogen và progesterone Các điều trị trước đó Tình trạng vùng rìa sau cắt bỏ khối u Kích thước khối u và mô bệnh học Tình trạng hạch lympho Oncotype test (Điểm tái phát) Tất cả những yếu tố trên sẽ đi vào mô hình đã được đào tạo và được ghi lại để đưa câu trả lời dựa trên đào tạo của MSK và hướng dẫn chuyên môn gần nhất. Đồng thời cũng đưa lại bằng chứng hỗ trợ và lý do để bác sĩ có thể đưa ra quyết định.

Đánh giá của NCCN xem xét với 1 lượng rất nhỏ các thuộc tính của bệnh nhân, so với Watson for Oncology. Ví dụ: khi cố gắng đưa ra quyết định giữa phác đồ hóa trị liệu tích cực như AC sau đó dùng Taxane với liệu pháp ít tích cực hơn như CMF bạn có thể tra từ các trang, các tài liệu liên quan chỉ với đặc trưng giai đoạn được xem xét cùng với 1 hoặc 2 thuộc tính khác. WfO làm điều này sâu hơn, xem xét nhiều thuộc tính của bệnh nhân hơn, nhiều bằng chứng hơn và tất nhiên là với hướng dẫn chuyên môn của MSK. Chúng tôi xem xét dựa trên các yếu tố như:

 

1. Tuổi bệnh nhân

2. Chỉ số toàn trạng

3. Các bệnh phối hợp

4. Các mối quan tâm đặc biệt về độc tính với gan, thận, tim…

5. Tổn thương đa ổ (Di căn)

6. Mức độ nặng của bệnh

7. Sự bộc lộ HER2

8. Tình trạng thụ thể với estrogen và progesterone

9. Các điều trị trước đó

10. Tình trạng vùng rìa sau cắt bỏ khối u

11. Kích thước khối u và mô bệnh học

12. Tình trạng hạch lympho

13. Oncotype test (Điểm tái phát)

 

Tất cả những yếu tố trên sẽ đi vào mô hình đã được đào tạo và được ghi lại để đưa câu trả lời dựa trên đào tạo của MSK và hướng dẫn chuyên môn gần nhất. Đồng thời cũng đưa lại bằng chứng hỗ trợ và lý do để bác sĩ có thể đưa ra quyết định.