Hủy

Các phác đồ điều trị mà WFO đưa ra có đồng loạt trên 1 nhóm bệnh nhân không?

Thứ năm, 12/07/2018
IBM Watson for Oncology đưa ra phương án điều trị cá nhân hóa. IBM Watson for Oncology hiểu và phân tích dựa trên cơ sở là những bằng chứng điều trị, những nghiên cứu về các phương pháp điều trị ung thư mới nhất để đưa ra những phác đồ chi tiết phù hợp với từng cá nhân người bệnh. WFO đưa ra các điều trị theo thứ tự ưu tiên, từ đó giúp bác sĩ và bệnh nhân có thể thảo luận được để chọn ra phương án điêu trị phù hợp nhất với điều kiện kinh tế của bệnh nhân và cơ sở vật chất sẵn có của bệnh viện.​

IBM Watson for Oncology đưa ra phương án điều trị cá nhân hóa. IBM Watson for Oncology hiểu và phân tích dựa trên cơ sở là những bằng chứng điều trị, những nghiên cứu về các phương pháp điều trị ung thư mới nhất để đưa ra những phác đồ chi tiết phù hợp với từng cá nhân người bệnh. WFO đưa ra các điều trị theo thứ tự ưu tiên, từ đó giúp bác sĩ và bệnh nhân có thể thảo luận được để chọn ra phương án điêu trị phù hợp nhất với điều kiện kinh tế của bệnh nhân và cơ sở vật chất sẵn có của bệnh viện.​