Hủy

Hệ thống Watson for Oncology đang hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư ở giới hạn độ tuổi nào? Có hỗ trợ các bệnh ung thư ở trẻ em không?

Thứ năm, 12/07/2018
Hiện tại IBM Watson for Oncology chỉ hỗ trợ những bệnh nhân ung thư với tuổi từ 18-89 tuổi và chưa hỗ trợ các bệnh ung thư ở trẻ em <18 tuổi và phụ nữ mang thai.

Hiện tại IBM Watson for Oncology chỉ hỗ trợ những bệnh nhân ung thư với tuổi từ 18-89 tuổi và chưa hỗ trợ các bệnh ung thư ở trẻ em <18 tuổi và phụ nữ mang thai.