Hủy

Làm sao để tôi biết được phác đồ tôi lựa chọn có ưu điểm hay nhược điểm gì so với những phác đồ khác?

Thứ năm, 12/07/2018
Đối với từng trường hợp bệnh nhân cụ thể, IBM Watson for Oncology đưa ra nhiều phác đồ điều trị khác nhau và có hỗ trợ so sánh các phác đồ dựa vào các tài liệu , các nhiên cứu y khoa được kiểm chứng bởi các chuyên gia hàng đầu về ung thư học. Ngoài ra, khi sử dụng hệ thống, bạn được tư vấn từ các chuyên gia ung thư đầu ngành để có thể lựa chọn phác đồ điều trị và phác đồ muốn so sánh để hiểu rõ hơn được ưu và nhược điểm của 2 phác đồ, từ đó đưa ra được lựa chọn tốt nhất.

Đối với từng trường hợp bệnh nhân cụ thể, IBM Watson for Oncology đưa ra nhiều phác đồ điều trị khác nhau và có hỗ trợ so sánh các phác đồ dựa vào các tài liệu , các nhiên cứu y khoa được kiểm chứng bởi các chuyên gia hàng đầu về ung thư học. Ngoài ra, khi sử dụng hệ thống, bạn được tư vấn từ các chuyên gia ung thư đầu ngành để có thể lựa chọn phác đồ điều trị và phác đồ muốn so sánh để hiểu rõ hơn được ưu và nhược điểm của 2 phác đồ, từ đó đưa ra được lựa chọn tốt nhất.