Hủy

Sự khác biệt giữa bình luận và phản hồi là gì?

Thứ hai, 30/04/2018
Chức năng "Nhận xét" trên Patient Banner thường được các bác sĩ lâm sàng sử dụng để chia sẻ thông tin về bệnh nhân với các đồng nghiệp khác. Chức năng "Phản hồi" trên thanh trên cùng của hệ thống được sử dụng để chia sẻ thông tin phản hồi về WfO với IBM.

Chức năng "Nhận xét" trên Patient Banner thường được các bác sĩ lâm sàng sử dụng để chia sẻ thông tin về bệnh nhân với các đồng nghiệp khác.

Chức năng "Phản hồi" trên thanh trên cùng của hệ thống  được sử dụng để chia sẻ thông tin phản hồi về WfO với IBM.