Hủy

Tôi có đề xuất cải tiến hệ thống. Làm thế nào tôi có thể gửi phản hồi?

Thứ hai, 30/04/2018
Bạn có thể nhập thông tin phản hồi bên trong Watson for Oncology bằng cách nhấp vào liên kết Phản hồi. Ngoài ra, bạn cũng có thể đối chiếu danh sách gợi ý và tiếp cận thành viên áp dụng lâm sàng Watson Health khi họ đến thăm tổ chức của bạn.

Bạn có thể nhập thông tin phản hồi bên trong Watson for Oncology bằng cách nhấp vào liên kết Phản hồi. Ngoài ra, bạn cũng có thể đối chiếu danh sách gợi ý và tiếp cận thành viên áp dụng lâm sàng Watson Health khi họ đến thăm tổ chức của bạn.