Hủy

Tôi có thể chia sẻ ca bệnh của tôi với một đồng nghiệp khác không?

Thứ hai, 30/04/2018
Có, bạn có thể chia sẻ các ca bệnh của bạn. Cài đặt mặc định chỉ cho phép người dùng xem các ca bệnh của mình. Nhưng bạn có thể chọn một case để chia sẻ bằng cách nhấp vào biểu tượng Duplicate bên phải case bệnh. Một hộp thoại sẽ xuất hiện và bạn có thể nhấp vào nút "Share". Lưu ý tất cả người dùng trong bệnh viện sẽ có thể xem trường hợp chia sẻ của bạn. Chúng tôi hiện không có chức năng chia sẻ có chọn lọc.

Có, bạn có thể chia sẻ các ca bệnh của bạn. Cài đặt mặc định chỉ cho phép người dùng xem các ca bệnh của mình. Nhưng bạn có thể chọn một case để chia sẻ bằng cách nhấp vào biểu tượng Duplicate bên phải case bệnh. Một hộp thoại sẽ xuất hiện và bạn có thể nhấp vào nút  "Share". Lưu ý tất cả người dùng trong bệnh viện sẽ có thể xem trường hợp chia sẻ của bạn. Chúng tôi hiện không có chức năng chia sẻ có chọn lọc.