Hủy

Tôi có thể đến bệnh viện triển khai hệ thống lấy phác đồ và đi đến bệnh viện khác để điều trị có được hay không?

Thứ năm, 12/07/2018
Việc sử dụng hệ thống yêu cầu cần có những xét nghiệm quan trọng và cần được hội chẩn chuyên khoa để các bác sĩ có thể tư vấn về phác đồ điều trị phù hợp. Nếu hiện tại bạn chưa được điều trị có thể đến BV đang triển khai hệ thống để được tham khảo và được các bác sĩ tư vấn điều trị.

Việc sử dụng hệ thống yêu cầu cần có những xét nghiệm quan trọng và cần được hội chẩn chuyên khoa để các bác sĩ có thể tư vấn về phác đồ điều trị phù hợp. Nếu hiện tại bạn chưa được điều trị có thể đến BV đang triển khai hệ thống để được tham khảo và được các bác sĩ tư vấn điều trị.