Hủy

Tôi có thể lựa chọn 1 công cụ điều trị trong vùng màu da cam (cân nhắc lựa chọn) hay vùng màu đỏ (không khuyến cáo điều trị)?

Thứ năm, 12/04/2018
Bạn có thể chọn. Các ý kiến lâm sàng có thể thay đổi trong các trường hợp đặc biệt. WFO không cân nhắc các yếu tố khác của bệnh nhân như sở thích cá nhân, khả năng tài chính… những thứ có ảnh hưởng đến quyết định điều trị. Lưu ý khuyến cáo của Watson được đưa ra trong bối cảnh  thực hành MSK tại New York, điều này không phải lúc nào cũng phù hợp với tình huống lâm sàng của bạn ở một nơi nào khác. Khuyến cáo được xác định bởi WFO chỉ là gợi ý nó không thay thế được quyết định của bác sĩ chuyên khoa ung thư.

Bạn có thể chọn. Các ý kiến lâm sàng có thể thay đổi trong các trường hợp đặc biệt. WFO không cân nhắc các yếu tố khác của bệnh nhân như sở thích cá nhân, khả năng tài chính… những thứ có ảnh hưởng đến quyết định điều trị. Lưu ý khuyến cáo của Watson được đưa ra trong bối cảnh  thực hành MSK tại New York, điều này không phải lúc nào cũng phù hợp với tình huống lâm sàng của bạn ở một nơi nào khác. Khuyến cáo được xác định bởi WFO chỉ là gợi ý nó không thay thế được quyết định của bác sĩ chuyên khoa ung thư.