Hủy

Tôi không đồng ý với 1 vài khuyến cáo của Watson For Oncology. Những hướng dẫn hoặc những thực hành mang tính chất địa phương có thể được hợp nhất vào Watson For Oncology không?

Thứ năm, 12/04/2018
Hiện tại, WfO chỉ được đào tạo bởi MSKCC, nhưng chúng tôi nhận thức được rằng ở những quốc gia khác nhau có những thực hành điều trị khác nhau. Chúng tôi có 1 dịch vụ bản địa hóa nơi chúng tôi có thể làm việc với khách hang để bản địa hóa các phương pháp điều trị nhất định.

Hiện tại, WFO chỉ được đào tạo bởi MSKCC (Memorial Sloan Kettering - Cancer Center), nhưng chúng tôi nhận thức được rằng ở những quốc gia khác nhau có những thực hành điều trị khác nhau. Chúng tôi có 1 dịch vụ bản địa hóa nơi chúng tôi có thể làm việc với khách hang để bản địa hóa các phương pháp điều trị nhất định.