Hủy

Tôi là một bệnh nhân khi tôi sử dụng hệ thống WFO thì tôi được lợi ích gì?

Thứ năm, 12/07/2018
Hệ thống  đươc đào tạo bởi các chuyên gia ung thư từ MSKCC là trung tâm ung thư hàng đầu của Mỹ để đưa ra những phác đồ điều trị tiên tiến và được kiểm chứng kết quả.  Vì vậy, khi sử dụng hệ thống, bệnh nhân sẽ được nhận những lời tư vấn điều trị từ những chuyên gia ung thư hàng đầu trên thế giới cũng như tại Việt Nam, lựa chọn những phác đồ điều trị tối ưu nhất và được tư vấn về kế hoạch điều trị phù hợp nhất cũng như tiên lượng điều trị với từng trường hợp bệnh của bạn.

Hệ thống đươc đào tạo bởi các chuyên gia ung thư từ MSKCC là trung tâm ung thư hàng đầu của Mỹ để đưa ra những phác đồ điều trị tiên tiến và được kiểm chứng kết quả. Vì vậy, khi sử dụng hệ thống, bệnh nhân sẽ được nhận những lời tư vấn điều trị từ những chuyên gia ung thư hàng đầu trên thế giới cũng như tại Việt Nam, lựa chọn những phác đồ điều trị tối ưu nhất và được tư vấn về kế hoạch điều trị phù hợp nhất cũng như tiên lượng điều trị với từng trường hợp bệnh của bạn.