Hủy

Tôi thấy hê thống chỉ mới đưa ra những phác đồ điều trị ung thư dựa trên những thông tin nhập vào hê thống, tuy nhiên thực tế bên ngoài bệnh nhân có thể mắc những bệnh khác kèm theo mà những bệnh này có liên quan đến việc sử dụng phác đồ điều trị. Vậy WFO

Thứ năm, 12/07/2018
Với mỗi tình trạng bệnh cụ thể của người bênh, hệ thống sẽ hỗ trợ đưa ra những tư vấn về phác đồ điều trị cho bác sĩ, từ đó dựa vào những khuyến cáo của hệ thống, bác sĩ sẽ là người đưa ra quyết định lựa chọn phương án điều trị khi cân nhắc tình hình thực tế, thực trạng bệnh lí của bệnh nhân. Ngoài ra, IBM Watson for Oncology được thường xuyên cập nhật, cải tiến để bác sĩ có thể dễ dạng đưa ra những quyết định điều trị phù hợp nhất với bệnh nhân.

Với mỗi tình trạng bệnh cụ thể của người bênh, hệ thống sẽ hỗ trợ đưa ra những tư vấn về phác đồ điều trị cho bác sĩ, từ đó dựa vào những khuyến cáo của hệ thống, bác sĩ sẽ là người đưa ra quyết định lựa chọn phương án điều trị khi cân nhắc tình hình thực tế, thực trạng bệnh lí của bệnh nhân. Ngoài ra, IBM Watson for Oncology được thường xuyên cập nhật, cải tiến để bác sĩ có thể dễ dạng đưa ra những quyết định điều trị phù hợp nhất với bệnh nhân.