Hủy

WFO cập nhật tài liệu vào hệ thống trên những nguồn trang nào?

Thứ năm, 12/07/2018
IBM Watson for Oncology được thường xuyên cập nhận những bằng chứng, nghiên cứu lâm sàng đã được kiểm chứng bởi các tổ chức Y tế, chuyên khoa về Ung bướu uy tín trên thế giới như American Society of Clinical Oncology (ASCO), MSKCC, Pubmed, NCCN…

IBM Watson for Oncology được thường xuyên cập nhận những bằng chứng, nghiên cứu lâm sàng đã được kiểm chứng bởi các tổ chức Y tế, chuyên khoa về Ung bướu uy tín trên thế giới như American Society of Clinical Oncology (ASCO), MSKCC, Pubmed, NCCN…