Hủy

WFO có thể tiên lượng khả năng sống thêm của người bệnh không?

Thứ năm, 12/07/2018
IBM Watson for Oncology đưa ra phác đồ điều trị dựa trên những bằng chứng lâm sàng, do vậy khi bác sĩ lựa chọn phác đồ điều trị cho người bệnh, hệ thống sẽ cung cấp thông tin về khả năng sống thêm của bệnh nhân dựa trên những bằng chứng nghiên cứu xác thực.

IBM Watson for Oncology đưa ra phác đồ điều trị dựa trên những bằng chứng lâm sàng, do vậy khi bác sĩ lựa chọn phác đồ điều trị cho người bệnh, hệ thống sẽ cung cấp thông tin về khả năng sống thêm của bệnh nhân dựa trên những bằng chứng nghiên cứu xác thực.