Hủy

WFO được đào tạo bởi MSKCC của Mỹ vậy nó có phù hợp với thực trạng ở Việt Nam cũng như các nước khác không?

Thứ năm, 12/07/2018
Hiện tại, hệ thống đã được triển khai ở nhiều quốc gia trên thế giới và đang được nhân rộng hơn nữa. Những phác đồ của WFO là do các chuyên gia MSKCC đào tạo và những chuyên gia MSKCC cũng là những thành viên của hội đồng xây dựng NCCN guideline điều trị mà hiện nay các nước vẫn đang sử dụng. Và IBM Watson for Oncology biết rằng mỗi quốc gia có những thực hành điều trị khác nhau. Vì vây, hệ thống phân tích, đối chiếu dữ liệu dựa trên các ca bệnh thực tế được đưa vào hệ thống, và cung cấp dịch vụ bản địa hóa để có thể phù hợp với từng khu vực, từng đối tượng bệnh nhân cụ thể.

Hiện tại, hệ thống đã được triển khai ở nhiều quốc gia trên thế giới và đang được nhân rộng hơn nữa. Những phác đồ của WFO là do các chuyên gia MSKCC đào tạo và những chuyên gia MSKCC cũng là những thành viên của hội đồng xây dựng NCCN guideline điều trị mà hiện nay các nước vẫn đang sử dụng. Và IBM Watson for Oncology biết rằng mỗi quốc gia có những thực hành điều trị khác nhau. Vì vây, hệ thống phân tích, đối chiếu dữ liệu dựa trên các ca bệnh thực tế được đưa vào hệ thống, và cung cấp dịch vụ bản địa hóa để có thể phù hợp với từng khu vực, từng đối tượng bệnh nhân cụ thể.