Hủy

Cá thể hóa phác đồ điều trị

Thứ sáu, 23/03/2018
Hệ thống đưa ra phác đồ điều trị dựa trên bằng chứng (Evidence - based Treatment) được cá thể hóa cho từng bệnh nhân. Hệ thống cũng đưa ra các điều trị theo thứ tự ưu tiên, từ đó bác sĩ và bệnh nhân có thể thảo luận lựa chọn phương án điều trị phù hợp nhất với điều kiện thực tế.