Hủy

Phác đồ điều trị tối ưu

Thứ sáu, 23/03/2018
Hệ thống được đào tạo bởi Trung tâm nghiên cứu và điều trị ung thư hàng đầu thế giới MSKCC, WFO đưa ra phác đồ điều trị dựa vào nguồn hướng dẫn chuyên môn đáng tin cậy và hàng triệu tài liệu, bằng chứng y khoa. Từ đó, bác sĩ áp dụng chuyên môn để lựa chọn phác đồ phù hợp và tối ưu nhất với từng đối tượng bệnh nhân cụ thể.