Hủy

Ông Nan Chen - Giám đốc nghiên cứu và phát triển dữ liệu lâm sàng Bệnh viện Quốc tế Bumrungrad, Thái Lan | Nguồn: Bamrungrad Hospital, Thailand: a way to help bring personalized treatment to patients Link https://www.ibm.com/blogs/watson-health/watson-tr

Thứ năm, 12/04/2018
“Watson for Oncology là một ví dụ cho những công nghệ then chốt có thể hỗ trợ các bác sỹ khai thác được lượng dữ liệu đang ngày càng tăng, đặc biệt là khi cả phương pháp điều trị và các loại thuốc đang được cá nhân hoá cho từng bệnh nhân. Mỗi năm chúng tôi điều trị cho hơn 500,000 bệnh nhân từ 190 nước trên khắp thế giới, công nghệ này đã trở nên rất quan trọng trong việc mang lại sự chăm sóc mà những bệnh nhân này mong đợi.”

“Watson for Oncology là một ví dụ cho những công nghệ then chốt có thể hỗ trợ các bác sỹ khai thác được lượng dữ liệu đang ngày càng tăng, đặc biệt là khi cả phương pháp điều trị và các loại thuốc đang được cá nhân hoá cho từng bệnh nhân. Mỗi năm chúng tôi điều trị cho hơn 500,000 bệnh nhân từ 190 nước trên khắp thế giới, công nghệ này đã trở nên rất quan trọng trong việc mang lại sự chăm sóc mà những bệnh nhân này mong đợi.”