Hủy

PGS.TS. Trần Quý Tường - Cục Trưởng Cục CNTT, Bộ Y Tế

Thứ năm, 12/04/2018
“Trí tuệ nhân tạo trên thực tế đã mang lại rất nhiều lợi ích, ứng dụng làm thay đổi rất nhiều trong chẩn đoán và điều trị trong Y tế. WFO dựa trên nền tảng Bigdata, cụ thể là dựa trên 1 triệu 500 bệnh án, đây là một kho dữ liệu quý, hệ thống cập nhật dữ liệu theo thời gian 1 tháng/1 lần là rất hợp lý. Điều này sẽ giúp cho việc chẩn đoán của Watson chính xác, khách quan, kịp thời và không lạc hậu. Tuy nhiên vẫn không thể thay thế được con người....”

“Trí tuệ nhân tạo trên thực tế đã mang lại rất nhiều lợi ích, ứng dụng làm thay đổi rất nhiều trong chẩn đoán và điều trị trong Y tế. WFO dựa trên nền tảng Bigdata, cụ thể là dựa trên 1 triệu 500 bệnh án, đây là một kho dữ liệu quý, hệ thống cập nhật dữ liệu theo thời gian 1 tháng/1 lần là rất hợp lý. Điều này sẽ giúp cho việc chẩn đoán của Watson chính xác, khách quan, kịp thời và không lạc hậu. Tuy nhiên vẫn không thể thay thế được con người....”