Hủy

Tiến sĩ Abraham Schwarzberg - Trưởng khoa Ung bướu Trung tâm Y tế Jupiter, Mỹ | Nguồn: Jupiter Medical Center, Florida, USA: increase confidence  https://www.ibm.com/blogs/watson-health/watson-medical/

Thứ năm, 12/04/2018
“Đây thực sự là một công cụ tuyệt vời, nó mang lại cho các bác sĩ và bệnh nhân của chúng tôi sự tự tin tuyệt vời vì chúng tôi được cập nhật với những phương pháp điều trị mới nhất”

“Đây thực sự là một công cụ tuyệt vời, nó mang lại cho các bác sĩ và bệnh nhân của chúng tôi sự tự tin tuyệt vời vì chúng tôi được cập nhật với những phương pháp điều trị mới nhất”

Nguồn: Jupiter Medical Center, Florida, USA: increase confidence 

https://www.ibm.com/blogs/watson-health/watson-medical/