Hủy

Tin tức

Quốc gia trên thế giới

ĐÃ ứng dụng

Bệnh viện và các cơ sở y tế hàng đầu đang ứng dụng

Các ca bệnh có phương án điều trị

tương đồng với phương án của Hội đồng chẩn đoán

Vì sao chọn IBM Watson for Oncology

Phát triển y học chính xác

Watson for Oncology kết hợp giữa chuyên môn chuyên sâu của các nhà Ung thư học hàng đầu với tốc độ của phần mềm trí tuệ nhân tạo của IBM Watson để hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng trong điều trị ung thư trong từng trường hợp bệnh nhân cụ thể

Khả năng xác định, đánh giá và so sánh các lựa chọn điều trị

Cung cấp đầy đủ thông tin để bác sĩ điều trị có thể đánh giá và so sánh các phương án điều trị để đưa ra lựa chọn hợp lý và hiệu quả nhất

Giảm thiểu thời gian tra cứu, các bác sĩ có thêm thời gian chăm sóc bệnh nhân

Watson for Oncology kết hợp giữa chuyên môn chuyên sâu của các nhà Ung thư học hàng đầu với tốc độ của phần mềm trí tuệ nhân tạo của IBM Watson để hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng trong điều trị ung thư trong từng trường hợp bệnh nhân cụ thể

Đăng ký tư vấn miễn phí