11

quốc gia
trên thế giới
đã ứng dụng

80

bệnh viện và các
cơ sở y tế hàng đầu
đang ứng dụng

83%

các ca bệnh có
phương án điều trị
tương đồng với phương án
của hội đồng chẩn đoán

Vì sao nên chọn IBM Watson for Oncology